گروه: چندرسانه ای  |عکس
همایش آرمیا ۲۰۲۲
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:12:02
ریزش یک پل در نروژ
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:11:44
روضه خانگی ۱۵۰ ساله در گیلان
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:11:05
کارخانه تاریخی ابریشم ترکیه در آتش سوخت
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:10:38
خسارت سیل در بنگلادش
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:10:32
رگبار و طوفان در آنکارا
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:10:26
گل آلود شدن آب دریا در ترکیه
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:10:19
سیل در منطقه مودورنو ترکیه
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:10:12
مراسم خاکسپاری محیط بان برومند نجفی
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:09:25
آبرسانی سیار در برخی از مناطق شهرکرد
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:09:13
آیین سنتی ششم امام حسین(ع) در بَرزُک
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:09:07
گرداندن اراذل و اوباش خطرناک تهران
عکاس: | ۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد | ساعت:08:54
آرشیو